Հասարակական կազմակերպություններ

Հասարակական կազմակերպություն

 Ծրագրի անվանումը

            Ծրագրի նպատակը

Գործողության ժամկետ /վերջին երեք տարվա ընթացքում իրականացված կամ գործող/

«Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» հասարակական կազմակերպության միջև համագործակցության մասին հուշագիր

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստում

Դասագրքերի, ուղեցույցների, մեթոդական ձեռնարկների, օժանդակ նյութերի մշակում, տպում և տրամադրում

Ուսուցիչներին սեմինարների, դասախոսությունների և այլ ձևերով դասավանդման նոր մեթոդների և հմտությունների փոխանցում

Աշակերտների հետ դասարանական և արտադասարանական

միջոցառումների կազմակերպում և այլն

2011–2020թթ.

«Հույսի կամուրջ» 

Համընդհանուր ներառական կրթությունը ՀՀ Սյունիքի մարզում

Բոլոր երեխաներին որակյալ կրթություն ապա­հովելու նպատակով հանրակրթական դպրոցների համապատասխան աշխատակիցների վերապատրաստման միջոցով ներառական կրթության համակարգի ամրապնդում

2015թ.

«Հույսի կամուրջ» 

«Նախադպրոցական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում» ծրագիր

Ներառական նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում և հավասարապես մատչելի նախադպրոցական կրթության խթանում` հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար

2016–2017թթ.

«Հույսի կամուրջ» 

Համընդհանուր ներառական կրթությունը ՀՀ Լոռու մարզում

Բոլոր երեխաներին որակյալ կրթություն ապա­հովելու նպատակով հանրակրթական դպրոցների համապատասխան աշխատակիցների վերապատրաստման միջոցով ներառական կրթության համակարգի ամրապնդում

2016–2017թթ.

«Երկրապահ կամավորականների միություն»

ՀՀ պաշտպանության, կրթության և գիտության նախարարությունների և «Երկրապահ կամավորականների միություն» հասարակական կազմակերպության միջև փոխըմբռնման հուշագիր

ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում «Պատանի երկրապահ» հայրենասիրական ակումբների հիմնում և նրանց արդյունավետ գործունեության իրականացմանն օժանդակում

09.09.2014թ.–սահմանված չէ

«Դպրոցականների հանրապետական մարզական ֆեդերացիա» 

Դպրոցականների հանրապետական սպարտակիադայի անցկացում

 

Դպրոցահասակ երեխաների մասնակցություն դպրոցական խաղերին

Ամենամյա հանրապետական սպորտային խաղերի՝ սպարտակիադաների կազմակերպում և անցկացումՏարբեր մարզաձևերով դպրոցականների մասնակցության ապահովում աշխարհի առաջնություններին 

Գործող
 

 2016 թ.

«Աշխատանքային ռեզերվներ» 

Աջակցություն արտադպրոցական դաստիարակությանը

Մանկապատանեկան մարզական խաղերի անցկացում 

Գործող

«Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» 

«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ֆուտբոլային դասընթացի իրականացման շրջանակներում համագործակցություն 

Սովորողների ֆիզիկական զարգացման խթանում

Գործող

«ՀՀ նավամոդելային սպորտի ֆեդերացիա» 

Նավամոդելային սպորտի զարգացում

Աջակցություն նավամոդելային սպորտի զարգացմանը 

Գործող

«Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիա»  

Դպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն

Սովորողների մտավոր  ընդունակությունների զարգացում և կիրառական գիտելիքների ձեռքբերում

Գործող

«Գիտակների հայկական ասոցիացիա» 

Աջակցություն Հայաստանում ինտելեկտուալ խաղերի զարգացմանը

Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման շարունակական զարգացման ապահովում

Գործող

«Հայրենյաց ասպետներ» 

Արտադպրոցական դաստիարակություն

Սովորողների հոգևոր զարգացման, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, կիրառական գիտելիքների ձեռքբերման խթանում

Գործող

«Նոր սերնդի դպրոց» 

Աջակցություն «Դասարան» ուսումնատեղեկատվական ծրագրի իրականացմանը 

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

Գործող

«Մաստեր Սթայլ» 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացներ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում

2016թ.

«Հույս և ապագա» երեխաների աջակցության և զարգացման բարեգործական հասարակական կազմակերպություն

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացներ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում

2017թ.

«Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիա 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացներ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում

2011թ. առ այսօր

«Կրթություն առանց սահմանի» 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացներ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում

2011թ. առ այսօր

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» 

«Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում»

Գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և խորհրդատվության ծառայությունների զարգացման խթանում և անասնաբուժության, կաթի վերամշակման և ֆերմերներին խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ոլորտներում շուկային միտված գործնական կրթության հասանելիություն

2016-2020թթ.

«Որակյալ կրթություն» 

Մասնակցություն տեսչական ստուգման աշխատանքներին

«Երևանի N 8 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ում

«Աբովյանի N 1  արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ում

«Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ում

«Երևանի զարդակիրառական արհեստագործական պետական ուսումնարան»ՊՈԱԿ-ում

«Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի կատարում

23.03.2015-04.04.2015

 

 

16.11.2015-27.11.2015

 

 

31.10.2016-11.11.2016.

 

 

31.10.2016-11.11.2016

«Վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոն» կրթամշակութային ՀԿ

Մասնակցություն տեսչական ստուգման աշխատանքներին

«Մարալիկի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ում

«Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի կատարում

28.10.2015-07.11.2015

«Հորիզոն» կրթամշակութային բարեգործական ՀԿ

Մասնակցություն տեսչական ստուգման աշխատանքներին

«Վանաձորի Կ.Ղարաքեշիշյանի անվան արհեստագործական պետական» ՊՈԱԿ-ում

«Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի կատարում» գրառմամբ

11.04.2016-22.04.2016

«Մեղվիկ» 

Մասնակցություն տեսչական ստուգման աշխատանքներին

«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական  պետական ուսումնարան»ՊՈԱԿ-ում

«Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի կատարում» գրառմամբ

19.04.2016-03.05.2016

«Ընտանիք» բարեգործական ՀԿ

Մասնակցություն տեսչական ստուգման աշխատանքներին

«Ամասիայի արհեստագործական պետական ուսումնարան»  ՊՈԱԿ-ում

«Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի կատարում» գրառմամբ

11.04.2016-22.04.2016

«Ապագան քոնն է» 

 

Մասնակցություն տեսչական ստուգման աշխատանքներին

«Նաիրիի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ում

«Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի կատարում» գրառմամբ

31.10.2016-11.11.2016

«ՀՀ ուսանողական մարզական ֆեդերացիա» 

Ուսանողական մարզական միջոցառումներ

Սովորողների հոգևոր, ֆիզիկական զարգացում և կիրառական գիտելիքների ձեռքբերում

Գործող

 

Բաժանորդագրվել

Եթե ցանկանում եք պարբերաբար ծանոթանալ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կայքէջի «Տեղեկատվություն» բաժնի նյութերին, ապա կարող եք բաժանորդագրվել՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այդ հասցեին կստանաք նամակ-հաղորդագրություն, որով կհաստատվի Ձեր բաժանորդագրումը։